Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě

Výrobce: Hana Florianová, Zahradní 263, Leština 789 71

 IČO: 17061270


Prohlašuji, že všechny textilie a jiné materiály, které jsou používány k výrobě dětských produktů zn. Tvořivá Večernice, jsou certifikovány pro děti do 3 let.

Jsou odzkoušeny státní zkušebnou pro textilie a jsou vhodné pro výrobu textilních výrobků pro děti do 3 let nebo mají certifikát vydaný výrobcem OEKO-TEX® tř. 1, nebo případně mají jiný certifikát uznávaný v ČR.

Tzn. vyhovují požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky MZ 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do tří let.

OEKO-TEX_label_1000px

 V Leštině dne 27.6. 2022 Hana Florianová